MỤC VỤ

  • Thông báo Khai giảng Lớp Giáo Lý Dự Tòng tháng 10/2019

   Thông báo Khai giảng Lớp Giáo Lý Dự Tòng tháng 10/2019

   1. LỚP CHIỀU THỨ 7 VÀ SÁNG CHÚA NHẬT Khai Giảng: THỨ 7, 05/10/2019 Thời gian học: – THỨ 7: 15h30 – 17g30 – CHỦ NHẬT: 08h00 – 10h30 Địa điểm: lầu 2 dãy A 2.LỚP HỌC THỨ 3-5-7 Khai Giảng: THỨ 3,...

  • Bài mở đầu :Tìm kiếm Thiên Chúa

   Bài mở đầu :Tìm kiếm Thiên Chúa

   LỜI CHÚA “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6)   BÀI HỌC Đức Giêsu đã khẳng định Ngài là đường để chúng ta cất bước và bước theo Chúa thì không bao...

  • Hướng dẫn sử dụng sách Giáo Lý Dự Tòng

   Hướng dẫn sử dụng sách Giáo Lý Dự Tòng

     “Sách Giáo Lý phải trình bày một cách trung thành và có hệ thống giáo huấn của Thánh Kinh, Truyền Thống sống động trong Hội Thánh và Huấn Quyền đích thực, cũng như gia sản thiêng liêng của các Giáo...

  << < 1 > >> (1)
  • Các bí quyết của một hôn nhân hạnh phúc

   Các bí quyết của một hôn nhân hạnh phúc

   Nếu bạn sắp kết hôn, / bạn phải biết bạn đi về đâu. Phúc thay đôi bạn nào hiểu được cuộc hôn nhân của họ là nẻo đường đi về Quê hương Nước Trời.     và M. gặp nhau cách đây gần một thế kỉ ở dải đồi miền nam Ohio, một...

  • Các bí quyết của một hôn nhân hạnh phúc

   Các bí quyết của một hôn nhân hạnh phúc

   Nếu bạn sắp kết hôn, / bạn phải biết bạn đi về đâu. Phúc thay đôi bạn nào hiểu được cuộc hôn nhân của họ là nẻo đường đi về Quê hương Nước Trời.     và M. gặp nhau cách đây gần một thế kỉ ở dải đồi miền nam Ohio, một...

  • 12 câu Kinh thánh truyền cảm hứng cho đời sống hôn nhân

   12 câu Kinh thánh truyền cảm hứng cho đời sống hôn nhân

   Niềm vui trong đời sống hôn nhân với những câu trích dẫn từ Kinh Thánh. Tuần này đánh dấu tuần lễ Quốc tế Hôn nhân gia đình. Đây là cơ hội hoàn hảo để các đôi vợ chồng suy gẫm về cuộc hôn nhân của họ và suy...

  • Thánh kinh và Tính dục dị biệt

   Thánh kinh và Tính dục dị biệt

   Cái nhìn nhân học của Kitô giáo về tính dục dị biệt đặt nền tảng trên mạc khải Thánh Kinh và suy tư thần học về thân xác của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II sau đây sẽ trả lời cho con người ngày nay...

  << < 1 > >> (1)

Chuyên mục phụ

  • Thông báo Khai giảng Lớp Giáo Lý Dự Tòng tháng 10/2019

   Thông báo Khai giảng Lớp Giáo Lý Dự Tòng tháng 10/2019

   1. LỚP CHIỀU THỨ 7 VÀ SÁNG CHÚA NHẬT Khai Giảng: THỨ 7, 05/10/2019 Thời gian học: – THỨ 7: 15h30 – 17g30 – CHỦ NHẬT: 08h00 – 10h30 Địa điểm: lầu 2 dãy A 2.LỚP HỌC THỨ 3-5-7 Khai Giảng: THỨ 3,...

  • Bài mở đầu :Tìm kiếm Thiên Chúa

   Bài mở đầu :Tìm kiếm Thiên Chúa

   LỜI CHÚA “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6)   BÀI HỌC Đức Giêsu đã khẳng định Ngài là đường để chúng ta cất bước và bước theo Chúa thì không bao...

  • Hướng dẫn sử dụng sách Giáo Lý Dự Tòng

   Hướng dẫn sử dụng sách Giáo Lý Dự Tòng

     “Sách Giáo Lý phải trình bày một cách trung thành và có hệ thống giáo huấn của Thánh Kinh, Truyền Thống sống động trong Hội Thánh và Huấn Quyền đích thực, cũng như gia sản thiêng liêng của các Giáo...

  << < 1 > >> (1)
  • Các bí quyết của một hôn nhân hạnh phúc

   Các bí quyết của một hôn nhân hạnh phúc

   Nếu bạn sắp kết hôn, / bạn phải biết bạn đi về đâu. Phúc thay đôi bạn nào hiểu được cuộc hôn nhân của họ là nẻo đường đi về Quê hương Nước Trời.     và M. gặp nhau cách đây gần một thế kỉ ở dải đồi miền nam Ohio, một...

  • Các bí quyết của một hôn nhân hạnh phúc

   Các bí quyết của một hôn nhân hạnh phúc

   Nếu bạn sắp kết hôn, / bạn phải biết bạn đi về đâu. Phúc thay đôi bạn nào hiểu được cuộc hôn nhân của họ là nẻo đường đi về Quê hương Nước Trời.     và M. gặp nhau cách đây gần một thế kỉ ở dải đồi miền nam Ohio, một...

  • 12 câu Kinh thánh truyền cảm hứng cho đời sống hôn nhân

   12 câu Kinh thánh truyền cảm hứng cho đời sống hôn nhân

   Niềm vui trong đời sống hôn nhân với những câu trích dẫn từ Kinh Thánh. Tuần này đánh dấu tuần lễ Quốc tế Hôn nhân gia đình. Đây là cơ hội hoàn hảo để các đôi vợ chồng suy gẫm về cuộc hôn nhân của họ và suy...

  • Thánh kinh và Tính dục dị biệt

   Thánh kinh và Tính dục dị biệt

   Cái nhìn nhân học của Kitô giáo về tính dục dị biệt đặt nền tảng trên mạc khải Thánh Kinh và suy tư thần học về thân xác của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II sau đây sẽ trả lời cho con người ngày nay...

  << < 1 > >> (1)

  • Thông báo Khai giảng Lớp Giáo Lý Dự Tòng tháng 10/2019

   Thông báo Khai giảng Lớp Giáo Lý Dự Tòng tháng 10/2019

   1. LỚP CHIỀU THỨ 7 VÀ SÁNG CHÚA NHẬT Khai Giảng: THỨ 7, 05/10/2019 Thời gian học: – THỨ 7: 15h30 – 17g30 – CHỦ NHẬT: 08h00 – 10h30 Địa điểm: lầu 2 dãy A 2.LỚP HỌC THỨ 3-5-7 Khai Giảng: THỨ 3,...

  • Bài mở đầu :Tìm kiếm Thiên Chúa

   Bài mở đầu :Tìm kiếm Thiên Chúa

   LỜI CHÚA “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6)   BÀI HỌC Đức Giêsu đã khẳng định Ngài là đường để chúng ta cất bước và bước theo Chúa thì không bao...

  • Hướng dẫn sử dụng sách Giáo Lý Dự Tòng

   Hướng dẫn sử dụng sách Giáo Lý Dự Tòng

     “Sách Giáo Lý phải trình bày một cách trung thành và có hệ thống giáo huấn của Thánh Kinh, Truyền Thống sống động trong Hội Thánh và Huấn Quyền đích thực, cũng như gia sản thiêng liêng của các Giáo...

  << < 1 > >> (1)
  • Các bí quyết của một hôn nhân hạnh phúc

   Các bí quyết của một hôn nhân hạnh phúc

   Nếu bạn sắp kết hôn, / bạn phải biết bạn đi về đâu. Phúc thay đôi bạn nào hiểu được cuộc hôn nhân của họ là nẻo đường đi về Quê hương Nước Trời.     và M. gặp nhau cách đây gần một thế kỉ ở dải đồi miền nam Ohio, một...

  • Các bí quyết của một hôn nhân hạnh phúc

   Các bí quyết của một hôn nhân hạnh phúc

   Nếu bạn sắp kết hôn, / bạn phải biết bạn đi về đâu. Phúc thay đôi bạn nào hiểu được cuộc hôn nhân của họ là nẻo đường đi về Quê hương Nước Trời.     và M. gặp nhau cách đây gần một thế kỉ ở dải đồi miền nam Ohio, một...

  • 12 câu Kinh thánh truyền cảm hứng cho đời sống hôn nhân

   12 câu Kinh thánh truyền cảm hứng cho đời sống hôn nhân

   Niềm vui trong đời sống hôn nhân với những câu trích dẫn từ Kinh Thánh. Tuần này đánh dấu tuần lễ Quốc tế Hôn nhân gia đình. Đây là cơ hội hoàn hảo để các đôi vợ chồng suy gẫm về cuộc hôn nhân của họ và suy...

  • Thánh kinh và Tính dục dị biệt

   Thánh kinh và Tính dục dị biệt

   Cái nhìn nhân học của Kitô giáo về tính dục dị biệt đặt nền tảng trên mạc khải Thánh Kinh và suy tư thần học về thân xác của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II sau đây sẽ trả lời cho con người ngày nay...

  << < 1 > >> (1)