GX.ĐMHCG.SG: Vào lúc 18h30 ngày 19/12/2019, tại Nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh lễ khai mạc Tĩnh tâm ba ngày dành cho giới trẻ bắt đầu. Thánh lễ được chủ sự bởi cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng, đồng hành với Giới trẻ Giáo xứ, Cha giảng Vinhsơn Maria  Phạm Cao Quý, cố vấn Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và Cha Micaen Phạm Gia Lâm, giám đốc dự tu Sài Gòn cùng đông đảo bà con giáo dân và các bạn trẻ.

 

Ba ngày tĩnh tâm cùng chung chủ đề: “Bước đi trong ánh sáng Chúa Kitô” (1 Ga 1,5 – 2,29). Như lời Cha chủ tế mời gọi, cầu nguyện cho cha giảng và cho tất cả chúng ta, để Lời Chúa hướng dẫn và để cho những ngày tĩnh tâm thật sự đi vào cuộc sống của các bạn trẻ và mùa vọng này sẽ thực sự tràn đầy ý nghĩa.

Sau phần phụng vụ Lời Chúa, Cha Vinhsơn đọc Tin Mừng và chia sẻ, Cha nói, điều khẩn thiết cho giới trẻ hôm nay là tìm thấy một con đường chắc chắn để bước đi trong ánh sáng, mà ánh sáng đích thật, chân lý mà chúng ta cần khẳng định ngay, đó chính là Chúa Kitô.

Trong ngày đầu tiên này, Cha Vinhsơn diễn giải thư thứ nhất của thánh Gioan, bước đi trong ánh sáng của Chúa Kitô, chính là bước đi trong sự thật. Giữa một xã hội đầy gian dối, các Kitô hữu có sẵn sàng bước theo Chúa Kitô là sự thật, là phản ảnh trung thực của Thiên Chúa để làm chứng cho Tin Mừng hay không? Tĩnh tâm là dịp để mỗi người chúng ta nhìn lại đức tin của mình trong ánh sáng Chúa Kitô. Trở về ánh sáng là trở về cùng với Thiên Chúa, là bước đi trong sự thật. Mỗi người chúng ta cần can đảm cùng với Chúa chiến đấu để chiến thắng sự ác, sự dữ.

Sau bài giảng, ba bạn trẻ bước lên trên cung thánh, đọc những lời nguyện ngắn để giúp mọi người sám hối, nhìn lại cuộc sống của bản thân mình, nhìn lại việc mình đã dám hay còn sợ hãi trước việc làm chứng cho sự thật trong môi trường mình đang sống và hoạt động.

Lạy Chúa, mỗi người chúng con được hiện hữu trong kế hoạch yêu thương của Chúa, xin chỉ cho chúng con biết sứ mệnh cao cả mà Chúa đã đặt trong chúng con, dìu dắt hướng dẫn chúng con làm chứng cho sự thật, sống đúng với ý nghĩa hiện hữu mà Chúa đặt nơi chúng con là: sống sự thật, nói sự thật và hành động trong sự thật.

 

 

 

 

CTV Đan Thư

Hình: Văn Tín