“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”
(Ga 11, 25)
 
 
 
 
CÁO PHÓ
 
Cha Phaolô Trần Hữu Dũng, Tu viện DCCT Sài Gòn
Và Gia đình xin trân trọng báo tin:
 
 
ÔNG CỐ GIUSE TRẦN HỮU BẨM
 
Sinh ngày 16 tháng 03 năm 1924
 
Tại làng Phú Ốc, quận Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
 
đã an nghỉ trong Chúa lúc 5:30
 
ngày 21.07.2020 tại tư gia, hưởng thọ 97 tuổi.
 
 
_______________***_______________
 
 
NGHI THỨC TẨN LIỆM VÀ THÁNH LỄ: 
 
cử hành lúc 15:30 ngày 21.07.2020
 
tại tư gia 796/18 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp.
 
Các Thánh lễ ngày thứ Tư và thứ Năm (22 và 23 tháng 7 năm 2020):
 
· Thánh lễ 1 (đồng tế): lúc 9:00 tại tư gia.
 
· Thánh lễ 2 (đồng tế): lúc 16:00 tại tư gia.
 
· Thứ Tư, 22.07.2020, lúc 16:00, Thánh lễ của Cộng đoàn DCCT Sài Gòn
 
và Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Sài Gòn) tại tư gia.
 
· Thứ Năm, 23.07.2020, lúc 18:30, Cha Chánh Xứ dâng lễ tại gia.
 
 
THÁNH LỄ AN TÁNG SẼ CỬ HÀNH LÚC 4:30
 
THỨ SÁU, NGÀY 24.07.2020
 
Tại Nhà thờ Giáo xứ Hoàng Mai, đường Lê Đức Thọ, phường 15,
 
Xóm Mới, Gò Vấp.
 
Sau Thánh lễ, thi hài Ông Cố Giuse sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà.
 
Kính xin quý vị hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Ông Cố Giuse.
 
R.I.P
 
TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO.
 
 
* Xin Quý Cha, Quý Thầy cùng cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Ông Cố Giuse sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.
 
VP TDCCT VN