Trong niềm tin vào mầu nhiệm Vượt Qua

của Chúa Giêsu Kitô,

Cha Giuse Hồ Đắc Tâm, Bề Trên Nhà,

Và anh em trong Nhà Cần Giờ, xin kính báo:

Bà Cố của Thầy Phaolô Touneh Hàn Tứ

vừa được Chúa gọi về với Chúa lúc 22g30′ ngày 05/10/2021,

sau gần một tháng chữa trị tai biến, tại bệnh viện tỉnh Lâm Đồng.

Tên của Bà Cố là

Collette TOUNEH MAĐIN

sinh năm 1939.

Kính xin anh chị em cầu nguyện cho Bà Cố Colette

sớm hưởng kiến Tôn Nhan.

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam