GXĐMHCG: Tối hôm qua, vào lúc 18g00 thứ ba ngày 23/11, Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho quý Cha nguyên là chánh xứ, phó xứ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đó là những quý Cha Micae Nguyễn Hữu Phú, Lêô Lê Trung Nghĩa, Giuse Trần Ngọc Thao và Phaolô Bùi Thông Giao, các ngài đã qua đời trong thời gian dịch bệnh bùng phát tại Sài Gòn.

Trong thời gian dịch bệnh, Giáo xứ và Nhà Dòng đã không thể tổ chức nghi thức an táng đầy đủ nhất, cho nên Cha chánh xứ cùng quý Cha, quý Thầy và anh chị em giáo dân dâng thánh lễ riêng cầu nguyện cho các ngài. Chủ tế Thánh lễ là Cha chánh xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm, Cha giảng Giuse Nguyễn Hồng Phước, quý Cha ban quản xứ và quý Cha trong Cộng đoàn.

Nguyện xin Chúa, Đấng giàu lòng thương xót cho quý Cha đã qua đời được hưởng phúc chiêm ngưỡng thánh nhan. Thánh lễ cũng tưởng nhớ đến tất cả anh chị em đã qua đời trong thời gian dịch bệnh vừa qua.

BTT Giáo xứ

Hình ảnh: