“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6, 51)

CHÚA NHẬT – LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

 

Thánh lễ: 18h30 | 13/06/2020

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ CHÚA NHẬT LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ_lúc 18g30 (Thứ 7) 6h30 – 10h00 – 17h00 -18g30.

———————————————————————————–