ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH

Thánh lễ tạ Nhà Nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

18g00 ngày 12 tháng 04 năm 2020

Giảng lễ Chúa Nhật Phục Sinh 18g00 – Lm Gioan Baotixita Nguyễn Minh Phương, CSsR

Kính mời quý vị cùng hiệp thông.