THÁNH LỄ MỪNG ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH

Nhà Nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

6g30 ngày 12 tháng 04 năm 2020

Giảng lễ Chúa Phục Sinh 6g30 – Lm Phaolô Nguyễn Hữu Thuận, CSsR

Kính mời quý vị cùng hiệp thông.
———————————————————————————–