Vào lức 15g00 mỗi thứ sáu đầu tháng, Hội Lòng Thương Xót Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lại họp nhau, hiệp dâng thánh lễ Tạ ơn Chúa  và truocs thánh lễ cùng nhau làm giờ cầu nguyện với Chúa là Đấng giàu lòng xót thương: Chính Người đã yêu thương và hiên dâng chính thân mình cứu chuộc nhân loại, cách riêng cứu chuộc tường ngường trong chúng con xin ban ơn nâng đỡ che chở chúng con. Để chúng con luôn được sự hiệp nhất yêu thương trong Chúa và mỗi khi chúng con quy tụ về bên Chúa dâng lên Chúa: “Vì cuộc Khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô” – “Xin thương xót chúng con và toàn thế giới”

Photo Đức Tín