Chiều 01/06 lúc 18g00 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp; Cha bề trên chánh xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm C.Ss.R chủ tế thánh lễ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh: Mừng Bổn Mạng Đức Mẹ Thăm Viếng Bà Thánh Êlisabeth Giáo xóm 2 Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Trong lễ hôm nay Giáo Xứ cầu nguyện cách đặc cho Giáo xóm 2 Mừng lễ Bổn Mạng Đức Mẹ Thăm Viếng Bà Thánh Êlisabeth (31/05). Cùng đồng tế có quý cha trong ban quản xứ, cha Phaolô Nguyễn Hữu Thuận C.Ss.R chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ và đông đảo quý ông bà anh chị em, quý hội đồng mục vụ giáo xứ, các giáo xóm cùng về hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho Giáo xóm 2 luôn được đầy tràn ơn Chúa, và noi gương Đức Mẹ là biết đem Chúa đến cho mọi người… như chính Đức Mẹ đã đem Chúa đên cho gia đình người chị họ Êlisabeth và Thánh Gioan Baotixita đang trong lòng mẹ đã nhảy lên vui sướng… và người chị họ đã thốt lên “Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?” (Lc 1, 39 – 56)

Nguyện xin Chúa nhớ lời chuyển cầu của Mẹ ban đầy tran ơn Thánh cho giáo xóm 2.

 

 

Photo: Đức Tín