“Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. (Mt 17, 1 – 9)

Thánh Lễ 18g00 ngày 07/08/2020: Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên

 

 

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Mời quý vị hiệp thông trong các Thánh lễ trực tuyến:
– Thứ 2-6: 18g00
– Thứ bảy: 17g30 Hành Hương – 18g00 Thánh lễ
– Chúa nhật: 6g30 – 18g00

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
38 Kỳ Đồng – Phường 9 – Quận 3 – TPHCM

———————————————————————————–

#denducmehangcuugiup #dcctsaigon #thanhle #hanhhuong