Thánh lễ Truyền Tin – Bổn mạng Xóm Giáo 5 – Thánh lễ chiều tối cuối cùng trước khi ‘Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo tạm ngưng các sinh hoạt cộng đoàn kể từ 16g00 ngày 26.3.2020′

 

 

GX.ĐMHCG.SG – Ngày 25/3/2020, Thứ Tư tuần IV Mùa Chay, Lễ Đức Mẹ Truyền Tin, Lễ trọng. Cha Bề Trên Chánh Xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm CSsR Chủ tế Thánh lễ 18 giờ, cùng với Cha Đồng Hành Xóm 5 Giuse Nguyễn Quốc Toản, Quí Cha đồng tế và Cộng đoàn Phụng vụ, hiệp dâng Thánh lễ với Cộng đoàn Giáo Xóm 5 và Ca đoàn Xóm tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Mẹ Maria nhân ngày mừng bổn mạng lần đầu tiên tại Nhà Thờ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn.

Sau khi công bố Tin Mừng Lc 1,26-38 với câu chủ đề: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói” (câu 38), Cha Đaminh Trần Thiện Thanh Trà CSsR đã mở đầu bài giảng bằng cách nêu lên tấm gương của vua Henry Đệ Tam. Vua đã nên thánh vì vâng phục Đan Viện Phụ, về hoàng cung phục vụ ở vị trí như Chúa đã đặt để cho vua, nghĩa là nhà vua đã học cách cai trị bằng vâng phục.

Cha giảng còn nhắc đến Thánh nữ Catarina thành Siena với câu nói: “Nếu bạn sống như một người mà Chúa muốn khi Chúa tạo dựng nên bạn thì bạn sẽ làm cho thế giới này bừng cháy”. Đức Maria đã làm cho thế giới này bừng cháy khi Mẹ thưa lời “Xin vâng” thật khiêm nhường nhưng cũng thật mạnh mẽ. Với lời “Xin vâng” này, Mẹ cưu mang Đấng Cứu Thế, Người sẽ biến đổi thế giới này làm cho thế giới này bừng cháy tình yêu, ơn cứu độ. Mẹ là kiểu mẫu đức tin cho các tín hữu, một đức tin được cụ thể hóa bằng lòng mến vì sau biến cố Truyền Tin, Mẹ đi thăm bà Êlisabét.

Cha giảng lưu ý, mừng lễ Mẹ Truyền Tin, chúng ta được mời gọi sống đúng với sứ mạng riêng của mỗi người mà Thiên Chúa trao ban. Mỗi người là một mắt xích trong một dây xích vĩ đại. Mỗi người là một mối liên kết giữa con người với nhau. Mỗi người sống đúng sứ mạng của mình khi thưa tiếng “Fiat – Xin vâng”. Lời “Xin vâng” dựa trên lòng tin, lòng khiêm nhường, lòng mến, sự phục vụ …

Sau lời nguyện hiệp lễ, Trưởng Xóm Giáo 5 thay mặt Cộng đoàn Xóm cám ơn Cha Bề Trên Chánh Xứ, Quí Cha đồng tế và Cộng đoàn Phụng vụ v.v…

Kết thúc Thánh lễ, mọi người nhận phép lành, cất vang bài hát “Mẹ thưa xin vâng” và ra về bình an.

 

 

 

 

 

 

 

 

Một Nắng Hai Sương.

Photo: Đức Tín