THÔNG BÁO VỀ CÁC THÁNH LỄ CÓ “NGHI THỨC GIẢI TỘI TẬP THỂ”

(vào các ngày Chúa Nhật 19/12 và Thứ Năm 23/12)

Kính thưa anh chị em!

Theo thông báo của Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn ngày 16/12/2021, về việc Đức Tổng Giám Mục Giuse cho phép quý Cha được “giải tội tập thể” vào các ngày 19 và 23/12/2021.

Giáo xứ xin thông báo lịch các Thánh lễ có cử hành nghi thức giải tội tập thể (vào lúc đầu lễ) tại Nhà thờ Giáo xứ như sau:

1. CHÚA NHẬT (19/12)

Các Thánh lễ: 5g00, 6g30, 8g00, 10g00, 12g00, 15g30, 17g00, 18g30, 20g00.

2. THỨ NĂM (23/12)

Các Thánh lễ: 5g00, 6g00, 10g00, 12g00, 15g00, 17g00, 18g30.

3. THAY ĐỔI LỊCH TĨNH TÂM GIỚI TRẺ

Các Thánh lễ vào lúc 18g30 vào các ngày Thứ ba (21/12); Thứ tư (22/12) và Thứ năm (23/12)

Kính mời anh chị em tham dự các Thánh lễ sốt sáng để chuẩn bị

tâm hồn đón mừng mầu nhiệm Con Chúa Giáng Sinh.

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp,

38 Kỳ Đồng, Quận 3, Sài Gòn.