Sau thời gian tình hình dịch bệnh thuyên giảm, và các hoạt động xã hội trở lại bình thường. Truyền thông Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp giảm bớt các buổi trực tuyến Thánh Lễ, chỉ giữ lại những giờ Hành Hương và Thánh Lễ cơ bản. Kể từ ngày mai 28/05/2022, chúng tôi sẽ trực tuyến theo lịch sau đây:

1. HÀNH HƯƠNG & THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

– Thứ bảy hàng tuần: 6g00 Hành hương – 6g30 Thánh lễ; 14g00 Hành hương

– 14g30 Thánh lễ; 16g00 Hành hương – 16g30 Thánh lễ

2. THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

– Thứ bảy: 18g30.

– Chúa nhật: 6g30, 8g00, 18g30, 20g00.

Ngoài ra, theo lịch phụng vụ của Giáo Hội và Dòng Chúa Cứu Thế, vào những dịp đặc biệt sẽ có thông báo sớm tới anh chị em. Nguyện xin Mẹ Hằng Cứu Giúp chuyển cầu muôn ơn lành cho anh chị em và gia đình. Xin chân thành cảm ơn anh chị em! BTT Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn.

─────────────────────

Truyền thông Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

Website: gxdmhcg.net

Fanpage: denucmehangcuugiup

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC9zJqY7kNb93rJ3VYzo7-Cw