THƯ CHA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN MỪNG LỄ THÁNH ANPHONGSÔ

Anh em thân mến,

Xin gửi đến anh em những lời chào mừng và những phúc lành khi chúng ta chuẩn bị mừng Lễ Thánh Anphongsô! Xin chuyển lời mừng Lễ của tôi đến tất cả mọi thành viên trong Tỉnh Dòng anh em.   

Chúng ta năm nay mừng Kỷ Niệm 150 Năm Hội Thánh tuyên bố Thánh Anphongsô là Tiến Sĩ Hội Thánh, chúng ta một lần nữa hiến mình cho sứ vụ đã được Thiên Chúa ủy thác cho Hội Dòng chúng ta, nhờ Chúa Cứu Thế và trong Thần khí của Thánh Anphongsô. Thánh lễ này là một cơ hội tuyệt hảo để chúng ta suy tư về lá thư tuyệt vời mà ĐGH Phanxicô đã gửi vào dịp này.  

Trong khi cử hành Lễ này, chúng ta cũng rất ý thức rằng thế giới chúng ta vẫn đang bị thương tích nặng bởi đại dịch Covid-19. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những ai đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất- các anh em, các gia đình, các bạn hữu, và tất cả những người mà chúng ta được sai đến, cách riêng những người nghèo bị bỏ rơi. Nguyện xin gương sáng và lời cầu nguyện của Thánh Anphongsô tiếp tục tạo hứng khởi, để chúng ta làm chứng cho Chúa Cứu Thế trong thế giới bị thương tích này với sự an ủi và lòng cảm thương.

Ngày 29 tháng 07 năm 2021

Trong Đức Kitô, Chúa Cứu Thế,

Michael Brehl, C.Ss.R