“Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!”(Ga 6, 1-15)

Thánh lễ Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh

 

 

18h00 ngày 24/04/2020

Nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ 18h00 mỗi ngày trong tuần.

Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp