TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

 

 

NGÀY THỨ BA

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ con rất ước ao ngắm bức chân dung tốt lành của Mẹ./ Mỗi lần con nhìn bức chân dung ấy,/ thì như được nghe những lời cao rao phẩm chức cực trọng Mẹ./ Con thấy ghi chép tước hiệu rất hiển vinh của Mẹ,/ là Mẹ Đức Chúa Trời,/ con thấy Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel,/ vị Thiên Sứ đã chào Mẹ là “Đấng đầy ơn phúc”,/ lại thấy Tổng Lãnh Thiên Thần Micael/ làm cho con biết rằng:/ Mẹ là Đấng quản đốc các đạo binh thiên quốc./ Tay Mẹ đang bồng ẵm Vua Cả trên hết các vua./ Mọi sự ấy nhắc con biết rằng:/ Mẹ là Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,/ là vẻ đẹp tuyệt hảo của toàn vũ trụ,/ là thụ tạo duy nhất xứng đáng trở nên Mẹ của Ngôi Hai làm người./ Thật Mẹ là Đấng rất trinh khiết, /rất thánh thiện, /rất diệu huyền./ Mẹ là vực sâu thẳm chứa đầy sự trọn lành rất tốt đẹp./ Mẹ là Nữ Vương trời đất.

Lạy Mẹ rất đáng ngợi khen,/ con vui mừng tung hô sự thánh đức và vinh hiển Mẹ./ Phẩm chức cao trọng của Mẹ/ chẳng những không làm cho con sợ hãi,/ mà lại khiến con càng thêm lòng trông cậy hơn nữa./ Chúa đã đặt Mẹ lên ngôi cao như thế,/ chỉ vì ơn cứu độ chúng con,/ mà Mẹ vui nhận ơn trọng ấy,/ cũng là để dễ dàng cứu giúp chúng con./ Lạy Mẹ khôn sánh,/ con cúi xin Mẹ dùng quyền phép cao cả/ mà nhận lời con nguyện.

Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh 

KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, / xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ / xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. / Nhân vì sự ấy, / con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ / là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, / xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. / Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, / xin chớ bỏ lời con kêu xin, / một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.

 

 *  Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

–  Xin cầu cho chúng con.

 

*  Lạy Thánh Anphongsô

–  Xin cầu cho chúng con.

…………………***………………….

 

Ngày Thứ Nhất

Ngày Thứ Hai

Ngày Thứ Ba

Ngày Thứ Tư

Ngày Thứ Năm

Ngày Thứ Sáu

Ngày Thứ Bảy

Ngày Thứ Tám

Ngày Thứ Chin

Kinh cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

—————————-

…………………***………………….