TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

 

 

NGÀY THỨ SÁU

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ bức chân dung rất cảm động Mẹ dạy cho con biết:/ Mẹ đã chịu đau khổ rất nhiều./ Bởi vì Mẹ nhân từ và là Mẹ chúng con,/ nên sự đau khổ kia đã làm cho Mẹ/ càng thêm động lòng thương xót nỗi thảm sầu của chúng con;/ và Mẹ càng chịu đau khổ vì chúng con,/ thì Mẹ càng thương yêu chúng con hơn./ Lòng thương yêu ấy,/ con thấy ở nơi mắt rất lân ái của Mẹ,/ vì Mẹ chẳng nhìn Con Cực Thánh Mẹ/ mà lại đăm đăm nhìn con cái khốn cực của Mẹ ở chốn khách đày này./ Ôi!/ Một linh hồn phải gian truân/ mà gặp kẻ thân ái gánh lấy phần đau khổ,/ thì được sung sướng là dường nào./ Nay tấm lòng nhân ái ấy/ lại là tấm lòng của một người Mẹ như Mẹ,/ là Đấng rất nhân từ thương xót,/ thì đó là một sự an ủi vô ngần cho chúng con.

Vậy lạy Mẹ hay yêu mến,/ nay con đến dưới chân Mẹ,/ cho được lòng mạnh mẽ lại như xưa!/ Con trông cậy vững vàng,/ không bao giờ Mẹ bỏ con./  Xin Mẹ lắng tai nghe tiếng con khốn khổ kêu van,/ xin Mẹ nói lời an ủi linh hồn con,/ và ban cho con/ ơn con nài xin cùng lòng nhân từ thương xót Mẹ.

Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh

 

KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, / xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ / xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. / Nhân vì sự ấy, / con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ / là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, / xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. / Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, / xin chớ bỏ lời con kêu xin, / một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.

 

 *  Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

–  Xin cầu cho chúng con.

 

*  Lạy Thánh Anphongsô

–  Xin cầu cho chúng con.

 

 

…………………***………………….

 

Ngày Thứ Nhất

Ngày Thứ Hai

Ngày Thứ Ba

Ngày Thứ Tư

Ngày Thứ Năm

Ngày Thứ Sáu

Ngày Thứ Bảy

Ngày Thứ Tám

Ngày Thứ Chin

Kinh cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

—————————-

…………………***………………….