Bài viết nổi bật

Giờ lễ và lịch giải tội

- Lễ Ngày Thường: 05g00; 06g00; 18g00;

- Lễ Thứ 7: 5g00; 6g00; 14g00; 16g00;

- Lễ Chúa Nhật:

Chiều T7: 18g30

Ngày Chúa Nhật:

Sáng: 05g00; 06g30; 08g00; 10g00;

Chiều: 15g30; 17g00; 18g30; 20g00;

- Lễ Mẹ Fatima ngày 13 mỗi tháng: 12h00

- Giải Tội: Thứ 2 - Thứ 7:

Sáng: 8g00 - 11g00

Chiều: 14g00 - 17g00

SOCIAL

XIN KHẤN ĐỨC MẸ