21/04/2024

Hôm nay thứ Sáu 13.10, ngày Đức Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima, Bồ Đao Nha. Mỗi chúng ta là những người con cái của Mẹ, hãy cùng hiệp lòng sám hối và cầu nguyện cùng Mẹ Fatima.

Lạy Mẹ Maria – Mẹ Fatima, lời của Mẹ vẫn đang vang vọng và hết sức nóng hổi cho thời đại chúng con, thế nhưng chúng con lãng quên, xa Chúa, xa Mẹ để chạy theo những lạc thú trần gian.

Chúng con đang đối diện với bao khó khăn vây bủa của cuộc sống trần gian này. Nguồn trợ lực chính là Thiên Chúa và nơi Đức Mẹ. Chúng con cần ơn Chúa và Mẹ đỡ nâng, vậy mà chúng con lại lãng quên. Chúng con đi tìm những thú vui khác. Chúng con tự quyết định những vấn đề của chính mình. Chúng con cho mình là cái rốn, là trung tâm của vũ trụ này.

Xin cho chúng con quay trở về và sám hối, cầu nguyện. Xin cho chúng con nhớ lời Mẹ khuyên để biết năng Lần Hạt Mân Côi. Xin Mẹ bênh đỡ và cứu giúp chúng con. Nguyện xin Chúa xót thương và tha thứ tội lỗi của chúng con.