50 NĂM HẠT GIỐNG JRAI VÀ LỜI TẠ ƠN

Có thể nói rằng để nói, để viết hay để làm vài thước phim nói về 50 năm hồng ân sứ vụ J Rai không bao giờ đủ. Đơn giản bởi lẽ 50 năm ấy gói ghém, chứa đựng biết bao nhiêu hồng ân mà Thiên Chúa tuôn đổ trên mảnh đất Tây Nguyên, trên những anh chị em sắc tộc J Rai cũng như Dòng Chúa Cứu Thế.

Và lời tạ ơn của những ngày này cũng như những ngày trước đó tại Cheo Reo và Plei Chuet cũng chẳng bao giờ đủ để đáp lại ơn mưa móc mà Thiên Chúa đã trao ban cho Dòng Chúa Cứu Thế cũng như anh chị em sắc tộc ở đây. Lời tạ ơn vì hồng ân 50 năm sứ vụ chắc có lẽ phải kéo dài mãi mãi ngàn thu vì hồng ân quá lớn.

Dòng Chúa Cứu Thế tạ ơn Chúa vì hồng ân 50 năm sứ vụ tại Tây Nguyên e rằng cũng không đủ nên Dòng Chúa Cứu Thế đã mời quý Đức Cha, quý Cha trong cũng như ngoài Giáo Phận cùng quý tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa hiệp lời tạ ơn Chúa và cảm ơn Mẹ Hằng Cứu Giúp với Nhà Dòng.

Nếu như ngược lại thời gian và nhớ lại buổi chiều “định mệnh” ấy, e rằng ai ai cũng sợ và không dám nhớ cũng như không bao giờ nghĩ ra ngày hôm nay. Thế nhưng rồi với con người thì không thể nhưng với Thiên Chúa thì thoải mái vì Chúa là Chúa, là Chủ của công trình sáng tạo và cả công trình cứu độ trong đó có những người bị bỏ rơi như anh chị em sắc tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung và J Rai nói riêng.

Từ 4 con người ấy (Ơi Tài, ơi Tín, Ma Phán, Ma Mầu) để rồi đến nay hàng chục tu sĩ linh mục Dòng Chúa Cứu Thế lại cứ tiếp tục dấn thân và đem thân mình dấn vào những làng xa xôi hẻo lánh.

Còn đó và có đó hình ảnh của những anh em phục vụ người J Rai đã về nhà Cha là Thầy Maccô Trần Văn Đàn, Cha Antôn Vương Đình Tài, Thầy Phêrô Hồ Văn Quân, Cha Đaminh Phạm Mạnh Niệm, Thầy Phêrô Đinh Văn Thảo. Những hạt giống này đã gieo vào lòng đất để góp phần cho mùa lúa dồi dào trên cánh đồng loan báo Tin Mừng tại Tây Nguyên.

Đa phần những người khởi sự đã về nhà Cha hay cao niên thất thập cổ lai hy, nay chỉ còn mình Cha Giuse Trần Sĩ Tín vẫn còn hết mình vì sứ vụ J Rai.

Tiếp nối cha anh, Batôlômêô Nguyễn Đức Thịnh, Maccô Bùi Duy Chiến, Micae Hoàng Quý Ân cùng nhiều anh em khác nữa vẫn miệt mài đôi chân của mình loan báo Tin Mừng.

Để mừng kỷ niệm 50 năm hồng ân vì sứ vụ, từ nhiều tháng qua, Cha Bề trên Nhà Plei Ku – Giuse Trần Minh Chính – cùng với các bậc đàn anh và anh em lên chương trình mừng Lễ.

26 và 27 tháng 6 vừa qua mừng Lễ Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Trung Tâm Loan Báo Tin Mừng Cheo Reo do Cha Batolomêô Nguyễn Đức Thịnh phụ trách.

31 – 7 và 1 tháng 8 mới đây mừng Lễ Thánh Tổ Phụ Anphongsô tại Trung Tâm Loan Báo Tin Mừng Plei Chuet do Cha Giuse Trần Minh Chính phụ trách.

Và nay, 14 – 15 – 16.10, tại chiếc nôi của sứ vụ J Rai là Plei Kly mừng kỷ niệm hồng phúc 50 năm.

Từ nhiều ngày qua, Cha Giuse Nguyễn Đắc Thịnh – phụ trách Trung Tâm Truyền Giáo Pley Kly cùng với quý Cha, quý Thầy và nhiều người khác nữa đã lo cho những ngày vui này.

Từ nhiều ngày qua, nhiều Cha, Thầy và nhiều giáo dân khác nữa trong đó có Ban Truyền Thông của Tỉnh Dòng đã đổ về với Plei Kly yêu dấu. Và sáng hôm nay, 14 tháng 10, Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích đã hiện diện tại mảnh đất loan báo Tin Mừng Tây Nguyên.

Từ sáng 14, Cha Giuse Trần Sĩ Tín gặp gỡ những thừa sai giáo dân Dòng Chúa Cứu Thế.

Chiều 14, Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích gặp gỡ giáo dân người Kinh. Cùng lúc đó, Cha đại diện của Cha Giám Tỉnh gặp gỡ quý Cha quý Thầy đang phục vụ tại Tây Nguyên.

Và cả ngày 15 tháng 10, Thánh Lễ mừng kính Thánh Giêrađô – tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế do Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ tế. Cùng với Cha Giám Tỉnh còn có một số Cha khác nữa trong và ngoài Dòng.

Chiều đến, cộng đoàn cùng quây quần bên nhau để chia sẻ những ơn lành của Chúa ban cho hạt giống Jrai. Những chia sẻ rất chân tình và xác tín đến từ một số người Kinh và Jrai đại diện cho những người cùng với quý Cha – quý Thầy Dòng Chúa Cứu Thế loan báo Tin Mừng trên vùng đất Tây Nguyên này. Những tâm tình, những chia sẻ rất thật đến độ có người nói đến giờ máu vẫn còn nhưng lửa đã cạn để xin mọi người cùng tiếp lửa để lên đường loan báo Lời Chúa.

Đặc biệt nhất của tối ngày 15 tháng 10 đó chính là phần diễn nguyện cũng như Thánh Ca hoan ca tạ ơn do quý Cha quý Thầy Dòng Chúa Cứu Thế cũng như anh chị em Jrai – Bana và Kinh gửi đến cộng đoàn dân Chúa.

Với phép lành chúc bình an của Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích, cộng đoàn dân Chúa đi vào giấc ngủ thật an bình trong tay Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Khởi đầu ngày mới, 16 tháng 10, cộng đoàn dân Chúa cùng hiệp ý với nhau để cầu nguyện, đọc kinh Mân Côi xin Chúa thánh hóa ngày Đại Lễ hôm nay cũng như xin Mẹ đồng hành với cộng đoàn.

9 g 00, Thánh Lễ long trọng tạ ơn kỷ niệm 50 năm sứ vụ Jrai được cử hành hết sức sốt sắng. Chủ tế Thánh Lễ tạ ơn này là Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị – Giám Mục Giáo Phận Kontum. Cùng với Đức Cha Aloisio có Cha Tổng Đại Diện, cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế – Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Cha phó Giám Tỉnh – Đaminh Nguyễn Đức Thông và quý Cha trong cũng như ngoài Dòng Chúa Cứu Thế. Có thể nói hôm nay, Ban Quản Trị của Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện đông đủ nhất trong dịp mừng này với anh em Dòng Chúa Cứu Thế Tây Nguyên.

Trong bài chia sẻ, Cha Tổng Đại Diện Phêrô Nguyễn Vân Đông đã lược lại cho cộng đoàn một chút về lịch sử của Giáo Phận Kontum về nhân sự cũng như số tín hữu các sắc tộc thuộc Kontum. Cha Tổng nói rằng với 29 linh mục và 3 tu sĩ của Dòng Chúa Cứu Thế nhưng đã lo cho 61.000 tín hữu …

Cha Tổng không ngần ngại ngỏ lời với Cha Giám Tỉnh để xin Cha Giám Tỉnh cho thêm tu sĩ linh mục lên phục vụ trên đây vì nơi vùng đất Tây Nguyên này còn rất cần những nhà thừa sai loan báo Tin Mừng. Cha Tổng cảm tạ ơn Chúa vì biết bao nhiêu ơn lành Chúa đã thương ban cho Giáo Phận Kontum vì có dòng Chúa Cứu Thế cùng hiệp thông trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho anh chị em sắc tộc trên mảnh đất Tây Nguyên này.

Kết thúc bài chia sẻ, Cha Tổng xin chúc mừng Dòng Chúa Cứu Thế.

Cha Giuse Trần Minh Chính – Bề Trên nhà Pleiku – giới thiệu với cộng đoàn Cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu thế ngỏ lời cảm ơn quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa.

Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích – Giám Tỉnh – đã thay lời cho anh em Dòng Chúa Cứu hế cảm ơn Đức Cha Aloisio, quý Đức Cha tiền nhiệm, Cha Tổng Đại Diện, quý Cha, quý tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa. Cha cũng xin cộng đoàn tiếp tục cộng tác với Nhà Dòng trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Đáp lại lời cảm ơn của Cha Giám Tỉnh, Đức Cha Aloisio cảm ơn Dòng Chúa Cứu Thế đã đáp lại lời mời của quý Đức Cha và đã đến phục vụ tại Tây Nguyên này.

Tràng pháo tay thật lớn thay lời cảm ơn của Giáo Phận đến Tỉnh Dòng và anh em đang phục vụ tại Tây Nguyên.

Những lẵng hoa tươi thắm gửi đến Đức Cha Aloisio, Đức Cha Phêrô, Cha Tổng Đại Diện và quý Cha Quản Hạt như gói ghém tấm lòng của cộng đoàn đến quý Đức Cha và quý Cha.

Và rồi bữa cơm huynh đệ đậm chất văn hóa ẩm thực Jrai được mọi người chia sẻ với nhau. Bữa cơm thấm đậm tình hiệp nhất và yêu thương của mọi thành phần dân Chúa.

Những ngày mừng cũng như Thánh Lễ tạ ơn vì sứ vụ của anh em Dòng Chúa Cứu Thế trên mảnh đất Tây Nguyên này khép lại nhưng bước chân loan bao Tín Mừng của anh em Dòng Chúa Cứu Thế cho anh chị em sắc tộc thiểu số Jrai và Bana vẫn tiếp tục như lời cam kết của Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích. Nguyện xin Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn và ân phúc trên Dòng Chúa Cứu Thế cũng như anh chị em để người mỗi người hăng say lên đường loan báo Tin Mừng như lòng Chúa mong ước.

 

Anmai CSsR