Sáng nay, thứ Hai 14/10/2019, trong chuỗi các hoạt động trong tam nhật mừng kỷ niệm 50 năm sứ vụ loan báo Tin Mừng của DCCT tại Tây Nguyên, Cha Giuse Trần Sỹ Tín đã gặp gỡ các anh chị em giáo dân thừa sai tại Trung tâm Pleikly và chia sẻ với anh chị em về đặc sủng DCCT.

 

Ngày đầu tiên trong ba ngày mừng kỷ niệm 50 năm Sứ Vụ Jrai, hôm nay 14/10/2019. Cha Giuse Trần Sĩ Tín, vị thừa sai đầu tiên của DCCT đến với đồng bào Jrai 10/10/2019, chia sẻ công cuộc Loan Báo Tin Mừng cho người Jrai 50 năm qua. 50 năm hồng ân mà Tin Mừng của Chúa đến với miền Tây Nguyên, ngang qua 4 vị thừa sai DCCT đầu tiên. Hôm nay hạt giống Kitô ấy đã triển mở và sinh hoa kết quả trên khắp vùng. Vì thế anh chị em hôm nay là những Giáo Dân Thừa Sai của DCCT, anh chị em cũng hãy tiếp bước ra đi mang Tin Mừng của Chúa đến với đồng bào của mình.

 

 

Buổi chiều, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích Giám tỉnh DCCT đã chia sẻ với cộng đoàn anh chị em Jrai về linh đạo và đặc sủng của Dòng thánh. Ngay từ đầu thành lập, Thánh Anphongsô đã đến sống giữa cộng đoàn nghèo khổ và thiếu thốn, thánh Giêrađô mà chúng ta chuẩn bị mừng lễ ngày 16/10, suốt cuộc đời cứu giúp những người nghèo khổ. Chúng ta hôm bước theo tinh thần thánh Anphongsô đấng sáng lập DCCT, và chúng ta nhận ra rằng chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, yêu thương quá đỗi. Vì thế, anh chị em cũng hãy ra đi loan báo Tin Mừng Tình Yêu ấy cho đồng bào của anh chị chưa nhận biết Chúa.

  

Anh chị em là những Giáo Dân Thừa Sai DCCT, chúc anh chị em hăn say và mạnh mẽ ra đi loan báo Tin Mừng Cứu Độ của Thiên Chúa mà chính anh chị em đã được nhận lãnh. xin Chúa Thánh Thần soi dẫn và tác động lòng trí anh chị em.

Phanxico Xavie – DCCT