Ayatollah Alireza Arafi, một lãnh đạo Hồi giáo Shit của Iran, đã gửi thư cám ơn Đức Thánh Cha Phanxicô vì sự quan tâm của ngài đối với người nghèo trong thời gian đại dịch và đề nghị tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức Công giáo để kiến tạo một cộng đồng các tôn giáo phục vụ cho nhân loại.

 

 

Ayatollah, Viện trưởng Đại học quốc tế Al Mustafa ở Qom, đã nhân danh Học viện của Iran và cộng đồng học giả Hồi giáo Shit gửi thư cho Đức Thánh Cha. Trong thư, vị lãnh đạo Hồi giáo Iran nhấn mạnh rằng tai ương do sự lây lan của virus corona và những đau khổ gây ra cho thế giới cũng đã gây sốc cho các học giả và các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Qom và trên khắp nước Iran. Họ cầu xin lòng thương xót Chúa cho những người đã qua đời và sự chữa lành cho những người bị bệnh.

Tinh thần đồng cảm và cống hiến

Theo Ayatollah, các thiên tai là cơ hội đào sâu “nguồn cội của chính mình” và “khả năng được hồi sinh”, trong đó một tinh thần đồng cảm và cống hiến hiệu quả cũng có thể nảy sinh. Lối tiếp cận đúng đắn với các tai ương này phải tránh sự mâu thuẫn dối trá giữa khoa học và tôn giáo, và phải thấm nhuần, ngay cả trong các nhóm lãnh đạo, mối quan tâm thúc đẩy sự gắn kết xã hội. Ông nhấn mạnh rằng vai trò của các lãnh đạo tôn giáo và thần học, trong những hoàn cảnh tương tự thế này, có việc củng cố nền tảng đức tin, bảo vệ xã hội, cổ võ cầu nguyện và cầu khẩn sự hiện diện của Thiên Chúa để cùng nhau đối phó với các tình trạng khẩn cấp khác hiện nay như cấm vận vô nhân đạo, khủng hoảng môi trường, chiến tranh, khủng bố, và sản xuất vũ khí tiêu diệt hàng loạt.

Cộng tác để phục vụ nhân loại

Cuối cùng, Ayatollah ghi nhận các hoạt động của tình liên đới và tình nguyện, liên kết các tổ chức chính phủ và các nhóm tôn giáo và nỗ lực của các y tá, bác sĩ, sinh viên, giới học thuật và nhiều người trẻ, dưới sự lãnh đạo của các nhà lãnh đạo tối cao của Cách mạng Hồi giáo. Và ông cho biết Học viện và các giáo sư, sinh viên sẵn sàng học tập để tăng cường trao đổi khoa học, văn hóa và kinh nghiệm hỗ trợ lẫn nhau, mở ra một chương hợp tác mới “đặc biệt với các tổ chức Công giáo”, để tạo thành một “cộng đồng các tôn giáo mặc khải phục vụ nhân loại”. (Fides 04/04/2020)

Hồng Thủy – Vatican