21/06/2024

Hội đồng Giám mục Pháp đã nhận được sắc lệnh phê chuẩn bản dịch của ấn bản thứ ba của Sách lễ Rôma từ Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích.

Audio

Tuân thủ ba nguyên tắc trung thành với văn bản của Ấn bản mẫu

Bản dịch này là kết quả của nhiều năm làm việc, bắt đầu từ năm 2002. Các giám mục và chuyên gia đã cộng tác thực hiện bản dịch, theo các quy định của hai Tự sắc Liturgiam Authenticam – Phụng vụ đích thực (2001) và Magnum protium – Nguyên tắc chính (2017). Tự sắc thứ hai yêu cầu các hội đồng giám mục tuân thủ ba nguyên tắc trung thực với văn bản của Ấn bản mẫu: trung thành với văn bản gốc, trung thành với ngôn ngữ mà nó được dịch và trung thành với sự hiểu văn bản từ phía người sử dụng.

Giúp tín hữu hiểu hơn về mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô

Ấn bản mới của Sách lễ Roma nhắm đề xuất một bản dịch đúng hơn của văn bản mẫu bằng tiếng Latinh. Nó không phải là vấn đề cải cách của Sách lễ; bản dịch mới này có thể giúp các Kitô hữu tiến thêm một bước nữa trong việc thông hiểu mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Một số từ được linh mục hay cộng đoàn đọc trong Thánh lễ được thay đổi.

Bắt đầu sử dụng từ ngày 24/05/2021

Giai đoạn ấn hành bản dịch mới của sách lễ Roma sẽ được bắt đầu và bản in có thể được áp dụng vào Mùa Vọng năm 2020 và trở thành chính thức tại các giáo xứ ở Pháp bắt đầu từ thứ Hai 24/05/2021, lễ kính nhớ Đức Maria, Mẹ Giáo hội. (REI 05/11/2019)

Hồng Thủy – Vatican