24/07/2024

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn hôm 18/6/2020 quý Cha ban Quản Xứ và Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ đi Tĩnh Tâm chuẩn bị tâm hồn Mừng Đại Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 27/6.

 

GX.ĐMHCG.SG – “Chúng ta hãy phục vụ trong tình liên đới” là đề tài Cha Phó Xứ Giuse Phạm Cao Thanh Sơn CSsR chọn để chia sẻ với Ban Quản Xứ và Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn trong buổi tĩnh tâm sáng ngày 18/6/2020, Thứ Năm tuần XI Thường Niên – Năm A sau khi Cha công bố Tin Mừng Mát-thêu với ý lực “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” (Mt 14, 13-21; Lc 9,10-17; Mc 6,30-44)

Trước đó, lúc 8 giờ, tại Nhà Nguyện, Cha Giuse Nguyễn Quốc Toản CSsR đã khai mạc buổi tĩnh tâm theo chương trình Cha Bề Trên Chánh Xứ Phêrô đã phổ biến với lời cầu nguyện dâng lên Chúa Thánh Thần (hát) và công bố Lời Chúa trích thư của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Rô-ma với ý lực : Chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Ki-tô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tùy theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Hãy dùng đặc sủng ấy để phục vụ cộng đoàn (x. Rm 12,3-9)

 

 

Trở lại đề tài “Chúng ta hãy phục vụ trong tình liên đới”, Cha Giuse giảng thuyết đã minh họa những tấm gương như Ông Mô-sê trong Cựu-Ước, Đức Giê-su trong Tân-Ước, các Đức Giáo Hoàng thời cận hiện đại như Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II cho đến Đức Thánh Cha Phan-xi-cô “mở cửa ra vùng ngoại biên” và một số tấm gương trong Giáo Xứ, cả đến chứng từ của Cha giảng tại giáo điểm Đồng Hòa khi bão táp làm tan hoang cơ sở truyền giáo khi Ngài vừa mới về đây v.v, qua đó, Cha Giuse mời gọi mọi người hãy phục vụ Giáo Hội, phục vụ Giáo Xứ, phục vụ người nghèo trong tình liên đới với nhau …

Mọi người giải lao 30 phút. Sau đó bước vào thinh lặng cầu nguyện riêng từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 30 rồi bước vào Thánh lễ.

 

Buổi chiều, mọi người vào Nhà Nguyện lần Chuỗi Mân Côi lúc 15 giờ 30. Sau đó đến Hội Trường nghe Cha Bề Trên Chánh Xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm CSsR trao đổi về Kế Hoạch Mục Vụ của Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong nhiệm kỳ 2020-2024. Cha Chánh Xứ lắng nghe tiếng nói từ các Giáo Xóm, các Giới để tìm cách phát huy ưu điểm trong thời gian tới để Giáo Xứ trở nên một đại gia đình được Thiên Chúa chúc phúc.

Ban Quản Xứ và Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ kết thúc một ngày Tĩnh Tâm với dồi dào ơn thánh Chúa và sự nâng đỡ phù hộ của Mẹ Hằng Cứu Giúp sau khi tham dự Chầu Thánh Thể từ 15 giờ 30 đến 16 giờ 00.

Mọi người lên xe về đến sân Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Sàigòn bình an lúc 17 giờ 00.

 

 

 Buổi chiều: Gặp gỡ chia sẻ và chầu Mình Thánh kết thúc Tinh Tâm

 

Một Nắng Hai Sương