GX.ĐMHCG.SG – Ban Thường Vụ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, trong tinh thần hiệp thông, lúc 17 giờ ngày 01 tháng 12 năm 2019, đã có mặt tại tư gia, thuộc Giáo Xứ Thái Xuân – Giáo Phận Xuân Lộc, kính viếng Ông Cố Đaminh Nguyễn Văn Quảng, thân phụ của Cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông CSsR, đã về với Chúa lúc 18 giờ 30 ngày 28/11/2019, hưởng thọ 91 tuổi.

Sau khi cầu nguyện và thắp nén nhang kính bái, Ông Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngỏ lời phân ưu với Cha Phó Giám Tỉnh Đaminh cùng tang quyến. Đáp lời, Cha Phó Giám Tỉnh cám ơn sự hiện diện quý báu của đại diện Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ngài cho biết tình trạng sức khỏe trong những giây phút cuối đời của Ông Cố Đaminh và xin tiếp tục thêm lời cầu nguyện cho Ông Cố Đaminh sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

CTV Gioakim.