22/06/2024

“Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm,

giết hại và phá hủy.

Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống

và sống dồi dào.” (Ga 10,10)

Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe tiếng Ngài. Luôn bước theo Ngài trên vạn nẻo đường đời, dẫu gập ghềnh, sỏi đá… Xin cho chúng con biết ngoan nguỳ để Ngài dẫn đưa vào đồng cỏ xanh tươi và hưởng sự sống dồi dào, sự sống của chính Chúa ban tặng.