21/06/2024

Hôm qua Thứ năm ngày 5/9 Giáo Hội mừng lễ Mẹ thánh Têrêsa thành Calcutta, vào lúc 18g00 Thánh lễ Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn phụng ca các Thánh lễ 20g Chúa Nhật tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn…

Nguyện xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ thánh Têrêsa thành Calcutta ban cho Ca Đoàn, quý anh chị ca viên và gia đình được đầy tràn hồng ân niềm vui của Chúa và cho tất cả mọi thành viên luôn hiệp nhất yêu thương phục vụ, đem lời ca tiếng hát của mình giúp cộng đoàn dân Chúa hiệp dâng Thánh lễ thêm sốt sắng hơn.