24/07/2024

Các bài đọc trong Thánh lễ vọng ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

 

Ca nhập lễ: Lạy Đức Maria, thiên hạ nói về Mẹ bao điều hiển hách! Hôm nay, Mẹ được tôn vinh trên chín phẩm Thiên Thần, và cùng Đức Ki-tô muôn đời chiến thắng.

 

Bài đọc 1: 1 Sb 15, 3-4. 15-16 ; 16, 1-2

Người ta đưa Hòm Bia Thiên Chúa vào đặt giữa Lều vua Đa-vít đã dựng sẵn.

Bài trích sách Sử biên niên quyển thứ nhất.

15 3 Ngày ấy, vua Đavít triệu tập toàn thể Ítraen về Giêrusalem để rước Hòm Bia của Đức Chúa lên chỗ vua đã dọn sẵn. 4 Vua cũng tập hợp con cháu ông Aharon và các thầy Lêvi. 15 Con cháu Lêvi mang Hòm Bia Thiên Chúa đúng như ông Môsê đã truyền theo lệnh của Đức Chúa, là dùng đòn mà khiêng trên vai.

16 Vua Đa-vít truyền cho những người đứng đầu các thầy Lêvi bố trí các ca viên, anh em của họ, để những người này dùng nhạc khí như đàn sắt, đàn cầm, não bạt mà tấu khúc hoan ca.

16 1 Người ta đưa Hòm Bia Thiên Chúa vào đặt giữa Lều vua Đavít đã dựng sẵn. Rồi họ dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an trước nhan Thiên Chúa. 2 Khi đã hoàn tất việc dâng các lễ toàn thiêu và lễ kỳ an, vua Đavít nhân danh Đức Chúa chúc phúc cho dân.

 

Đáp ca: Tv 131,6-7.9-10.13-14 (Đ. c.8)

Đ. Lạy Chúa, xin đứng dậy, để cùng với hòm bia oai linh Chúa, ngự về chốn nghỉ ngơi.

6 Này đây khi ở Épratha, chúng tôi đã nghe nói đến hòm bia, chúng tôi tìm thấy hòm bia đó tại cánh đồng Gia-a. 7 Nào ta tiến vào nơi Chúa ngự, phủ phục trước bệ rồng.

Đ. Lạy Chúa, xin đứng dậy, để cùng với hòm bia oai linh Chúa, ngự về chốn nghỉ ngơi.

Ước chi hàng tư tế của Ngài mặc lấy sự công chính, kẻ hiếu trung với Ngài được cất tiếng hò reo.10 Vì vua Đavít, trung thần của Chúa, xin đừng xua đuổi đấng Chúa đã xức dầu phong vương.

Đ.Lạy Chúa, xin đứng dậy, để cùng với hòm bia oai linh Chúa, ngự về chốn nghỉ ngơi.

13Vì Đức Chúa đã chọn Xion, đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.14 Người phán: Đây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời, Ta sẽ ngự nơi này, vì Ta ưa thích.

Đ.Lạy Chúa, xin đứng dậy, để cùng với hòm bia oai linh Chúa, ngự về chốn nghỉ ngơi.

 

Bài đọc 2: 1 Cr 15, 54b-57

Thiên Chúa đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

54b Thưa anh em, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Tử thần đã bị chôn vùi. Đây giờ chiến thắng! 55 Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? 56 Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật. 57 Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

 

Tung hô Tin Mừng: Lc 11, 28

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng: Lc 11, 27-28

Phúc thay người mẹ đã cưu mang Thầy.

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 

27 Khi ấy, Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !” 28 Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”

 

Ca hiệp lễ: Lc 11,27

Phúc thay Đức Trinh Nữ Maria, vì lòng Người đã cưu mang Con Chúa Cha hằng hữu!

 

Nguồn: CGKPV