21/06/2024

Ngày 09/11, sau khi nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời bị cướp phá và xúc phạm, HĐGM Chile đã lên tiếng kêu gọi chính quyền phải áp dụng luật và xây dựng lại cơ cấu xã hội đối với các trường hợp tấn công, cướp phá và làm ô uế các nơi thờ phượng.

CHILE-PROTESTS/ 

Audio

Trong tình liên đới với Đức cha Celestino Aós, Giám quản Tông tòa và tất cả tín hữu của Tổng Giáo phận Santiago, Ban Thường vụ HĐGM Chile đã mời gọi mọi người thể hiện tình liên đới với cộng đoàn và các vị mục tử của các giáo xứ, nơi có nhà thờ và các nơi thờ phượng bị cướp phá.

Trong những tuần gần đây, tại Chile, cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội đã nổ ra, nguyên nhân do khó khăn kinh tế và đối xử bất bình đẳng trong xã hội. Hậu quả: có nhiều cuộc biểu tình bạo lực không kiểm soát được đã xảy ra. Nhà thờ Chính tòa Valparaiso cũng đã là mục tiêu của những người biểu tình. Những người biểu tình đội mũ trùm đầu tập trung gần nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời để phản đối chính phủ, nhưng họ lại đột nhập vào nhà thờ, mang bàn nghế và ảnh tượng ra ngoài để đốt phá, làm chướng ngại vật ngăn chặn cảnh sát.

Văn bản được Đức cha Santiago Silva, Chủ tịch HĐGM và các thành viên khác của HĐGM ký có đoạn viết: “Chúng tôi bị tổn thương vì các nhà thờ và các nơi cầu nguyện bị tấn công, cướp phá. Những người tấn công không kính trọng Thiên Chúa. Nhà thờ và các nơi thờ phượng khác là thánh thiêng. Chúng tôi khẩn cầu Thiên Chúa tha thứ cho những hành vi xúc phạm này. Cùng với người dân Chile, chúng tôi phản đối và lên án mạnh mẽ sự bất công và bạo lực dưới bất cứ hình thức nào. Chúng tôi mong tòa án phải có trách nhiệm lên án và xử phạt đối với các trường hợp vi phạm này”. (Agenzia Fides 11/11/2019)

Ngọc Yến – Vatican