21/06/2024

Hội đồng Giám mục Ý lên án đề nghị của Bộ trưởng Giáo dục Ý về việc tháo bỏ các Thánh giá khỏi các lớp học ở các trường công.

Hôm 30/9, Bộ trưởng giáo dục, ông Lorenzo Fioramonti, đã nói trên một radio của Ý rằng các trường học của Ý cần theo thế tục và cho phép mọi nền văn hóa diễn tả chính mình. Ông nói: “Tôi sẽ không trưng bày bất cứ biểu tượng nào đặc biệt”.

Theo ông, tháo gỡ các Thánh giá sẽ làm cho các lớp học ở Ý “bao gồm” hơn đối với những người không phải là Kitô hữu. 80% dân Ý xác định mình là người Công giáo.

Thánh giá là “biểu tượng của tình huynh đệ đại đồng”, “gốc rễ nền văn minh của chúng ta”

Trong một bài xã luận được đăng trên tờ báo của Hội đồng Giám mục, các Giám mục Ý lên án ý định tháo gỡ Thánh giá khỏi các lớp học và gọi cuộc tranh luận là “vô ích”. Các Giám mục nói rằng Thánh giá không nhắm chia rẽ nhưng là một “biểu tượng của tình huynh đệ đại đồng” và  là một trong những “gốc rễ của nền văn minh của chúng ta”.

Nghị sĩ Debora Serracchiani thuộc đảng Dân chủ trung tả cũng lên tiếng phản đối đề xuất này, và thay vào đó, thúc giục chính phủ tập trung vào các vấn đề thực sự. Bà nói: “Có rất nhiều vấn đề cần giải quyết trong các trường học của chúng ta trước khi bị nhấn chìm trong một cuộc tranh luận về đạo đức mà chúng ta đã thấy”.

Vụ kiện năm 2009

Vào năm 2009, một vụ kiện cho rằng việc treo thánh giá trong các trường học vi phạm quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo của các học sinh và giáo viên. Vụ án đó đã được kháng cáo lên Tòa án Nhân quyền Châu Âu, và Tòa đã ra phán quyết vào năm 2011 rằng không có gì cho thấy rằng chính quyền không khoan dung với những học sinh tin vào các tôn giáo khác, là những người không theo đạo hoặc là những người có niềm tin triết học phi tôn giáo.

Các thẩm phán cũng kết luận rằng trong khi thánh giá, trên hết, là một biểu tượng tôn giáo, không có bằng chứng nào trước Tòa cho thấy rằng việc trưng bày một biểu tượng như vậy trên tường lớp học có thể có ảnh hưởng đến học sinh”. (CNA 02/10/2019)

Hồng Thủy – Vatican