24/07/2024

Một nhóm các doanh nhân ở Tây Ban Nha đã cùng nhau đưa ra sáng kiến “TuClausuraMiClausura” để giúp đỡ và hỗ trợ cho các cộng đoàn dòng chiêm niệm không thể tự chu cấp cho cuộc sống vì đại dịch Covid-19.

 

 

Sáng kiến có chủ đề: “lá phổi của linh hồn chúng ta cần sự hỗ trợ của bạn hôm nay.”

Bình thường, nhiều cộng đoàn dòng tu chiêm niệm tự hỗ trợ cuộc sống của mình bằng việc làm và bán các sản phẩm hay sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, bên cạnh các đóng góp và đầu tư. Nhưng khi toàn quốc gia đang ở trong tình trạng cách ly xã hội do sự đe dọa lây lan của virus corona, các cộng đoàn đan tu này không có các khách hàng mua sản phẩm.

Nhóm doanh nhân giải thích: “1/3 số nữ tu chiêm niệm sống ở Tây Ban Nha và hoàn cảnh hiện tại đang ảnh hưởng nặng nề do việc bán trực tiếp các sản phẩm thủ công của họ bị suy giảm; trong hầu hết các trường hợp, đây là nguồn thu nhập chính của các tu viện và đan viện.”

Nhận được lời cầu nguyện cách nhưng không, nên giúp đỡ cách nhưng không

Ông Santos Blancos, một trong những người cổ võ sáng kiến nói: “Rất khó để biết rõ về nhu cầu của các cộng đồng chiêm niệm kiên cường, khiêm hạ và khắc khổ, không bao giờ kêu than và luôn hy sinh cho người khác.” Ông Ivan Jacques, cũng là một trong những người cổ võ sáng kiến, nói thêm: “Chúng tôi quyết định liên kết và thực hiện những gì mỗi chúng tôi biết làm. Nếu chúng tôi nhận được lời cầu nguyện của họ cách nhưng không, chúng tôi muốn giúp họ cách nhưng không để họ tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi.”

Mục tiêu của chiến dịch là nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, gia đình, cơ sở và giáo xứ có thể giúp đỡ bằng cách đóng góp thời gian và công việc của họ, hoặc đóng góp tài chính cho lối sống trong nhiều trường hợp mà thế giới chưa biết đến.

Chiến dịch sẽ chuyển tất cả các khoản đóng góp thông qua Quỹ Declausura, là tổ chức đã giúp đỡ và thúc đẩy đời sống đan tu từ 14 năm nay. Chiến dịch cho biết 100% tất cả các khoản quyên góp sẽ được chuyển đến các tu viện và đan viện thiếu thốn. (CNA 16/04/2020)

Hồng Thủy – Vatican