Ngày 16 tháng 8, tại Scottsdale, Arizona gần 700 thành viên Hội nghị lãnh đạo của các Dòng Tu Nữ đã nhất trí bỏ phiếu cam kết: Trong ba năm tới tất cả sẽ đấu tranh cho nạn phân biệt chủng tộc, tiếp đón người nhập cư và hỗ trợ ngăn chặn biến đổi khí hậu.

 

Ngọc Yến – Vatican

Các nữ tu cam kết chống phân biệt chủng tộc, phục vụ di dân và giải quyết biến đổi khí hậu

Cuộc bỏ phiếu là cao điểm của gần một năm soạn thảo và kết thúc tại Hội nghị thường niên của nhóm. Đề tài được thăm dò và thảo luận là các hình thức phân biệt chủng tộc, vấn đề di dân và biến đổi khí hậu. Tất cả có mối tương quan với nhau.

Trong bản cam kết có đoạn viết: “Chúng tôi rất đau lòng khi nhận thấy trong nhiều cách thức khác nhau; gia đình nhân loại, trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta phải chịu sự thờ ơ, bạo lực và sợ hãi khi đối phó với nạn phân biệt chủng tộc, di dân và cơn khủng hoảng khí hậu. Đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, Đấng yêu thương mọi tạo vật, chúng tôi cam kết dấn thân cho sự hiệp thông và cùng nhau tìm ra nguyên nhân gốc rễ của những bất công trong xã hội”.

Sau cùng các nữ tu khẳng định: “Chúng tôi sẽ dùng tiếng nói chung, tài nguyên và sức mạnh để phối hợp với những người khác thiết lập sự công bằng nói lên tình yêu của Thiên Chúa”. Các thành viên cho biết ngay sau khi nó được thông qua, họ bắt đầu hành động bằng cách: Gọi điện thoại và gửi điện thư cho Nhà Trắng, cho các thành viên của Quốc hội và đưa lên phương tiện truyền thông xã hội.

Trước khi bỏ phiếu, Hội nghị đã diễn ra trong bầu khí sinh động, nhiệt tình và liên đới