24/07/2024

Nhân dịp “Tuần lễ Laudato Sì” diễn ra từ ngày16-24/5 kỷ niệm 5 năm Thông điệp Laudato Sì được Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành, về việc bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta, ông Aloysius John, Tổng thư ký Caritas quốc tế đã cho công bố một tài liệu, kêu gọi mọi người tiếp tục thể hiện tình liên đới tự nguyện trong việc bảo vệ thiên nhiên như đã làm trong các hoạt động bác ái.

 

Tinh thần liên đới phải được thể hiện trong việc bảo vệ thiên nhiên  

 

Tổng thư ký viết: “Đại dịch Covid-19 đã chỉ cho chúng ta thấy những dấu hiệu rõ ràng về tính dễ bị tổn thương và sự mong manh của thế giới hiện đại của chúng ta. Nó củng cố những lời ngôn sứ của Đức Thánh Cha về sự cần thiết phải chăm sóc Mẹ Trái đất”.

“Thông điệp của Đức Thánh Cha dạy chúng ta phải sống kết nối với người khác. Chúng ta không thể sống dửng dưng với người khác hoặc sống như một ốc đảo. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm về mọi sự và bổn phận của chúng ta là bảo vệ con người, môi trường, thiên nhiên và xã hội mà chúng ta đang sống. Vì thế, cần phải hoán cải về sinh thái trước khi quá muộn”.

Tổng thư ký Caritas Quốc tế khẳng định thêm rằng kỷ niệm 5 năm của Thông điệp là một thời điểm thích hợp để suy tư và thay đổi trong những dấn thân xây dựng một thế giới mới. Trong thế giới này, mỗi người có thể nghe được tiếng kêu của trái đất và của người nghèo, nhằm xây dựng một xã hội công bằng và bảo vệ môi trường.

Ông Aloysius John mời gọi tất cả các cộng đoàn và các giáo xứ tổ chức kỷ niệm Thông điệp của Đức Thánh Cha, giúp nâng cao nhận thức cho các tín hữu về tầm quan trọng của việc trở thành những người đóng vai trò chính trong việc thay đổi thế giới và hoán cải con tim và tâm trí chúng ta.

Ông John kết luận: “Tinh thần liên đới tự phát sinh trong đại dịch cũng phải được tiếp tục hiện diện trong việc bảo vệ môi trường, trong cái nhìn cá nhân và tập thể”. (CSR_3925_2020)

Ngọc Yến – Vatican News