CÁO PHÓ

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

và Gia đình huyết tộc trân trọng báo tin:

CHA GIUSE NGUYỄN VĂN LỘC (TIẾN LỘC), C.Ss.R

Sinh ngày 15 tháng 08 năm 1943

Tại Hà Nội

Khấn Lần đầu: 02.07.1965

Lãnh sứ vụ Linh mục: 01.08.1972

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 14g45 ngày 05 tháng 12 năm 2022,

tại bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông,

sau 79 năm làm con Chúa trên dương thế,

57 năm khấn Dòng và 50 năm Linh mục.

Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành

lúc 6g00, thứ Ba, ngày 06 tháng 12 năm 2022,

tại Tu viện DCCT Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, Quận 3.

 Thánh lễ An táng sẽ cử hành

lúc 6g00, thứ Sáu, ngày 09 tháng 12 năm 2022,

tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, Quận 3.

Sau Thánh lễ, thi hài Cha Giuse sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Xin cầu nguyện cho Cha Giuse Nguyễn Văn Lộc

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 RIP