Chân phúc Phanxicô Xaviê Seelos sinh ở Fussen, Bavaria ngày 11 tháng 1 năm 1819. Ngài học triết học ở Đại học Munich và bắt đầu học thần học với tư cách là chủng sinh giáo phận. Đi thăm các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ở Altotting, ngài nghe nói về công việc thừa sai ở Bắc Mỹ và ngài quyết định đi theo các vị. Được các vị chấp nhận, năm 1843 ngài lên thuyền buồm đi Mỹ. Ở đó ngài vào nhà tập. Năm 1844, Seelos tuyên khấn làm tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và được thụ phong linh mục ở Baltimore. Sứ vụ đầu tiên của ngài là đi đến giáo xứ Thánh Philomena ở Pittsburgh. Ngài phục vụ ở đó 6 năm, làm phụ tá cho cha Gioan Neumann, sau đó ngài làm bề trên cộng đoàn trong ba năm. Trong thời gian ấy ngài cũng kiêm chức giáo tập. Năm 1854 ngài chuyển sang Maryland, trước hết đến Baltimore, rồi sang Cumberland năm 1857, và đến Annapolis năm 1862, suốt thời gian gắn liền với công việc mục vụ giáo xứ và phục vụ công việc đào tạo các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tương lai, ngài giữ chức Giám đốc Học viện.

Hết nhiệm kỳ làm Giám đốc Học viện năm 1863, ngài đi giảng đạo bằng tiếng Đức và tiếng Anh trong khắp vùng Đông Bắc và Trung Tây Hoa Kỳ. Seelos luôn là một nhà truyền giáo hăng say và rất thành công, đặc biệt ngài dấn thân cho mục vụ giao hòa và linh hướng. Năm 1866, sau một năm ở Detroit, Michigan, ngài được bổ nhiệm làm cha xứ giáo xứ Đức Mẹ Lên Trời ở New Orleons, Louisiana. Ở đó ngài dấn thân phục vụ người nghèo khổ, người đau yếu và người bị bỏ rơi. Trong khi chăm sóc những bệnh nhân sốt rét vàng da, ngài bị nhiễm bệnh và qua đời ngày 4 tháng 10 năm 1867. Cha Phanxicô Xaviê Seelos được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong chân phúc năm 2000.

Đền thờ quốc gia kính Chân phúc Phanxicô Xaviê Seelos

ở trong giáo xứ Đức Mẹ Lên Trời, New Orleons, Louisiana.

 

Kinh kính Chân phúc Phanxicô Xaviê Seelos

  Lạy Chúa là sức mạnh và là Đấng Cứu chuộc con, xin cho lời từ miệng con và suy nghĩ từ tâm hồn con làm đẹp lòng Chúa. Con xin dâng lời ca ngợi Chúa vì hồng ân Chúa đã ban xuống cho nhà thừa sai khiêm tốn của Chúa là Chân phúc Phanxicô Xaviê Seelos. Xin Chúa ban cho con sức mạnh và niềm vui mà Chân phúc Phanxicô Xaviê Seelos đã đạt được khi ngài sống ở thế gian, để nhiệt tâm yêu mến Chúa và trung thành sống theo Tin Mừng của Chúa. Amen.