21/06/2024

Thứ ba 12/11, trước tình hình nghiêm trọng của đất nước, tương tự như nhiều quốc gia Mỹ Latinh khác, Đức cha Miguel Cabrejos, Chủ tịch Hội Đồng Giám mục châu Mỹ Latinh gọi tắt là CELAM đã gửi thông điệp cho người dân Chile.

Đức cha Miguel Cabrejos 

Audio

Trong thông điệp, trước hết, Đức cha Miguel lên án mạnh mẽ bạo lực, bất kể nó đến từ đâu, và kêu gọi các chính quyền trong khu vực thi hành các chính sách cụ thể và thực tế nhằm đảm bảo thúc đẩy thiện ích chung, dựa trên các quyền cơ bản của tự do, tôn trọng, công bằng và chăm sóc ngôi nhà chung, để mọi người có thể phát triển toàn diện.

Đức TGM nhấn mạnh: “Điều quan trọng cần nhớ rằng chính trị, trước hết là một việc phục vụ, không phải vì tham vọng cá nhân, cũng không cho quyền lợi phe phái”.

Theo Đức cha Chủ tịch CELAM, nguyên nhân của tình trạng này được nhìn thấy nơi tham nhũng, nơi các nền dân chủ không hoàn hảo và nơi tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng, thất nghiệp hoặc thiếu việc làm; nơi chất lượng kém của bảo hiểm, các dịch vụ y tế, giáo dục và vận tải. Tất cả tạo nên sự bất mãn lớn trên khắp khu vực, một loại “bùng nổ xã hội” chưa từng có trước đây.

Đức cha Miguel kết thúc thông điệp với lời nhắn nhủ: “Giáo hội ở Châu Mỹ Latinh và Caribê là một thân thể duy nhất và khi một phần của thân thể đau, thì cả Giáo hội đau, chia sẻ nỗi đau và cả niềm hy vọng. Chúng ta phải tìm kiếm hòa bình thông qua đối thoại, với sự tham gia của tất cả các nhân vật có vai trò chủ đạo và các tổ chức, để tìm ra giải pháp thực sự hướng đến thiện ích chung”. (Agenzia Fides 12/11/2019)

Ngọc Yến – Vatican