21/04/2024

Hình ảnh rất đẹp giữa Hài Nhi Giêsu đầu tựa vào vai cha nuôi là Thánh Giuse, trong giấc ngủ nồng say…

Thứ Tư kính thánh Giuse, mỗi người chúng ta hãy năng chạy đến và tựa nép lòng mình vào thánh cả Giuse. Xin ngài đỡ nâng gia đình, bản thân vượt qua sóng gió biển đời nguy nan…

Xin thánh Giuse chuyển cầu cùng Chúa cho những cuộc chiến tranh trên thế giới mau chấm dứt, để mọi người được hưởng cuộc sống bình yên.