30/11/2023

Tháng Mười đã về – Tháng Mân Côi – Tháng kính Mẹ Yêu. Những người con cái của Đức Mẹ, như được mời gọi cầm tràng chuỗi Mân Côi trên đôi tay của mình để nguyện cầu với Mẹ.

Lời Kinh Mân Côi như kết dệt tâm tình của sứ điệp yêu thương, mà Thiên Chúa ngỏ với nhân loại ngang qua Sứ thần Gapriel thưa cùng Mẹ Maria: “Kính chào bà đầy ơn sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Mẹ đầy ân sủng của Thiên Chúa và Thiên Chúa ở cùng Mẹ. Nên việc Lần Hạt Mân Côi, là chúng ta được kết hợp mầu nhiệm tình yêu với Chúa qua Mẹ Maria.

Xin Mẹ thương nâng đỡ và cứu giúp chúng con. Xin cho chúng con trong suốt tháng Mân Côi nhớ đến Mẹ Maria. Xin cho chúng con luôn cầm tràng chuỗi Mân Côi và cất lên lời “Mẹ đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Mẹ”. Và xin Mẹ luôn bênh đỡ, phù trì và cứu giúp chúng con là những kẻ tội lỗi.