GXĐMHCG: Vào sáng thứ bảy ngày 18/03/2023, các ông Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa (TPB-VNCH) đến từ 20 tỉnh thành thuộc khu vực Niềm Nam đã về Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, Quận 3 để nhận sự trợ giúp của quý vị ân nhân.

Tổng số TPB-VNCH quy tụ cho lần thứ 10 là 503 người. Chương trình đã trao quà, tiền xe đi lại, khám chữa bệnh, phát thuốc, hỗ trợ viện phí và “bữa ăn yêu thương” cho các ông.

Trong đó, số tiền giúp cho TPB-VNCH gồm:

– Số tiền còn lại từ đợt trước (đợt 9 ngày 03/12/2022): 200.264.098 VND

– Số tiền quý ân nhân trong và ngoài nước ủng hộ từ ngày 04/12/2022 đến ngày 17/03/2023: 821.331.000 VND.

Tổng số tiền là: 1.021.595.098 VND

Cụ thể, chương trình đã dành phí cho đợt 10 là: 916.200.000 VND

Còn lại: 105.395.098 VND.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý ân nhân trong và ngoài nước luôn đồng hành trợ giúp để chương trình trợ giúp TPB-VNCH được hoàn thành trong tình bác ái chia sẻ Kitô giáo. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị, nhất là ban bình an, tình yêu thương cho các ông TPB-VNCH!

TT. G.x Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn

Một số hình ảnh của đợt X ngày 18/03/2023: