22/06/2024

Trong Chúa Giêsu, chúng ta có Chúa Cha. Với Chúa Giêsu, chúng ta được đi vào trong tương quan thân tình với Chúa Cha. Bởi vì chính Chúa Giêsu luôn hướng về Cha, vâng phục Cha và nên một với Cha. Như chính Ngài đã nói: “Tôi và Cha Tôi là một” (x.Ga 10,22-30).

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng của Ngài giữa những âm thanh náo động, xôn xao và hết sức ngọt ngào của trần gian. Xin cho chúng con bước theo Chúa Giêsu – Là Mục Tử Nhân Lành, để được dẫn vào đồng cỏ xanh tươi, được hưởng sự sống đời đời như lời Ngài đã hứa.

Trong tình yêu của Chúa Giêsu nên một với Cha chúng ta được nếm hưởng sự sống Thần Linh.

Lm. Paul Ngô Phi