24/07/2024

Một tài liệu cụ thể cung cấp các chỉ dẫn cho các thừa tác viên và tất cả những người phụ trách về hôn nhân và đời sống vợ chồng của các đôi hôn nhân hỗn hợp, giữa Công giáo và Tin lành, mới được ban hành tại Pháp.

 

Audio

Tài liệu có tên “Hướng dẫn chuẩn bị cho hôn nhân liên tôn Công giáo và Tin Lành”, là kết quả làm việc của Ủy ban hỗn hợp Công giáo-Tin lành cải cách.

Thông cáo của Hội đồng giám mục Pháp giải thích: “Cuốn sách được thực hiện theo mong ước của Hội đồng hiệp nhất các Kitô hữu của các giám mục địa phương, Công giáo và Tin Lành” và “dành cho các nhân viên mục vụ phụ trách về việc chuẩn bị hôn nhân và đồng hành với các đôi vợ chồng” theo các hệ phái tôn giáo khác nhau.

Tài liệu hướng dẫn chia làm 3 phần: phần thứ nhất tập trung vào “sự phát triển của quan điểm về hôn nhân”; phần thứ hai trình bày “các điểm đồng quy và các đặc thù của các truyền thống Công giáo và Tin lành cải cách”, trong khi phần thứ ba miêu tả “sự đồng hành với các đôi vợ chồng tương lai cho đến khi cử hành hôn lễ.”

Cha Emmanuel Gougard, giám đốc quốc gia về hoạt động hiệp nhất các Kitô hữu, nhấn mạnh rằng tài liệu “được viết theo phong cách dễ hiểu và sư phạm, nhắm giúp hiểu và đón nhận tốt hơn các thách đố mà một cuộc hôn nhân hỗn hợp đưa ra cho việc hiệp nhất giữa các Giáo hội.” Cần nhớ rằng Hướng dẫn này là một công cụ đại kết cơ bản, là một phần của các việc mục vụ dành riêng cho các bí tích. Cuốn sách trước nói về chủ đề “Thánh Thể và hiệp thông giáo hội” đã được xuất bản vào tháng 06/2010. (REI 14/01/2020)

Hồng Thủy – Vatican