Với số lượng gần 5000 người di chuyển đến La Vang mà xuất phát từ 1 điểm duy nhất là Dòng Chúa Cứu Thế Huế quả là điều khó. Từ 5 g 30, Ban Tổ Chức đã thu xếp cho các đoàn con cái của Mẹ về dự Đại  Hội Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp lần 2 đến La Vang cách trật tự và ôn hòa.

Sớm hơn dự định, 9 g 00, con cái của Mẹ đã an vị tại linh địa La Vang.

Sau giờ hành hương do Cha Giuse Nguyễn Duy Hải hướng dẫn, cộng đoàn bước vào Thánh Lễ kính Đức Mẹ hồn xác lên trời do Cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế – Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ tế.   

Cùng với Cha Giám Tỉnh, có quý Cha lo về Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và một số Cha khác nữa.

Trong bài chia sẻ, Cha Giám Tỉnh mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lên Mẹ Maria với niềm tin mà Mẹ đã đặt trọn vào Chúa. Để minh họa, Cha Giuse kể cho cộng đoàn những phép lạ mà Chúa và Mẹ đã làm mà Cha đã chứng kiến.

Trước khi kết Lễ, Cha Tôma A. Phạm Phú Lộc – đặc trách Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Toàn Quốc ngỏ lời cảm ơn Cha Quản Nhiệm TTHH Đức Mẹ La Vang, quý Cha và tất cả mọi người đã lo cho kỳ Đại Hội này.

Sau lời của Cha Tôma, một vị đại diện đã bày tỏ lời cảm ơn Cha Giám Tỉnh, quý Cha và mọi người. Cách đặc biệt, cộng đoàn xin cảm ơn Cha Bề Trên Chính Xứ Dòng Chúa Cứu Thế Huế, cộng đoàn dân Chúa Dòng Chúa Cứu Thế Huế và mọi người.

Những tấm hình lưu lại ngày vui của Đại Hội đã khép lại. Như tâm tình của Cha Giám Tỉnh, xin cho mỗi người là hiện thân của Mẹ Hằng Cứu Giúp ra đi và giúp tất cả những ai đến với mình trong đời thường.

 Cha Tôma A. Phạm Phú Lộc – đặc trách Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Toàn Quốc ngỏ lời cảm ơn

Anmai CSsR