Đại hội lần thứ 42 của Hội đồng Giới trẻ Đại kết tại Châu Âu đã nhóm họp tại Berlin từ 18-20/10 vừa qua. Cuộc gặp gỡ là dịp để suy tư về sứ mạng của Hội đồng trong việc đối thoại đại kết trong 50 năm qua.

 

Audio

Hội đồng Giới trẻ Đại kết đã được thành lập từ 1969 tại Thuỵ Điển như một tổ chức có thể hỗ trợ và thúc đẩy sự hiện diện của người trẻ trong công cuộc đối thoại đại kết.

Vì tầm quan trọng cần hiểu biết về cội rễ, ngày 18/10 được dành để chia sẻ về ký ức của những người sống bước đầu tiên của tổ chức đại kết này, cung cấp cho người trẻ từ những truyền thống Kitô giáo khác nhau sống kinh nghiệm về đại kết như những người đóng vai trò chính chứ không phải khán giả.

Đại hội cũng thảo luận về cách thức tiếp tục hành động để khẳng định quyền con người, khi các chính sách có xu hướng phân biệt đối xử trở nên phổ biến, đặc biệt là chống lại người di cư, trong khi đây được xem là một món quà cho các Kitô hữu của thế kỷ 21.

Về quyền con người, Hội đồng Giới trẻ Đại kết luôn đi đầu trong việc hỗ trợ việc xác định không gian mới cho giới nữ. Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong Giáo hội, mặc dù vai trò này thường được coi là thứ yếu. Mặc dù có nhiều tài liệu và các cuộc họp về vấn đề này, nhưng vẫn còn nhiều thành kiến phải vượt qua.

Hội đồng nêu lại ý tưởng cho thấy những người trẻ có thể góp phần phát triển những suy tư và chia sẻ về những kinh nghiệm đại kết. Đồng thời củng cố những chứng từ của những người trẻ trên hành trình đại kết ở Châu Âu trong việc lắng nghe Lời Chúa. (CSR_6285_2019)

Văn Yên, SJ – Vatican News