ĐÀNG THÁNH GIÁ

(14 chặng Đàng Thánh Giá của Chúa Giêsu Kitô)

Kính thưa anh chị em! 

Vì hoàn cảnh rất đặc biệt trong Tuần Thánh năm nay trước đại dịch Covid-19, chúng tôi đã chuẩn bị Đàng Thánh Giá qua hình thức video như được đăng dưới đây, nhằm giúp anh chị em có điều kiện suy ngắm mầu nhiệm Thập Giá trong Ngày Thứ Sáu Thánh. Nguyện xin mầu nhiệm của con đường thập giá – phục sinh của Chúa Giêsu Kitô được chúng ta suy ngắm cách cẩn trọng và xin cho mầu nhiệm này thấm sâu vào cuộc sống của mỗi người chúng ta.

Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn những lời suy niệm ý nghĩa của của Thầy Giuse Lương Thanh Tùng, Học viện thánh Anphongsô; sự cộng tác của Ca đoàn Têrêsa Calcutta – Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế đã giúp chúng tôi thực hiện video này. Nguyện xin Chúa Cứu Thế, Đấng đã chết trên thập giá để cứu độ chúng ta, ban muôn ơn lành cho tất cả chúng ta.

 

Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn (09.04.2020)