22/07/2024

Đức Hồng y João Braz de Aviz, Bộ trưởng Bộ Tu sĩ, nói rằng các cộng đoàn đan tu là cần thiết và sẽ không biến mất, ngay cả khi có hơn 30 đan viện tại Tây Ban Nha phải đóng cửa trong năm vừa qua.

 

Đức Hồng y João Braz de Aviz, Bộ trưởng Bộ Tu sĩ,

 

Trả lời cuộc phỏng vấn của báo Vida Nueva của Tây Ban Nha hôm 27/07, về việc 32 đan viện tại nước này bị đóng cửa trong năm ngoái, Đức Hồng y Braz de Aviz nói: “Đời sống chiêm niệm sẽ không bị biến mất đâu nhưng phải phản ánh một cách rõ ràng lý tưởng đời sống Tin Mừng của các đấng sáng lập, là điều căn bản của đời sống chiêm niệm.”

Đời sống chiêm niệm cần thiết như thức ăn và nước để sống

Đức Hồng y nói thêm rằng “chúng ta cần đời sống chiêm niệm như là cần thức ăn và nước uống để sống”. Tuy nhiên, ngài nói thêm “đời sống chiêm niệm không phải là một hòn đảo ngoài lề Giáo hội nhưng phải liên kết với thân mình Hội Thánh”.

Quyền hành là để phục vụ

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y cũng nói về tính năng động giữa các nam và nữ tu sĩ, và những vấn đề về lãnh đạo. Ngài lên án “hiện tượng một đời sống thánh hiến bị đánh dấu bởi các quyền hành tập trung.” Ngài nói: quyền hành là để phục vụ chứ không phải là một lãnh vực được đánh dấu ngay cả với những động lực thiêng liêng sai lầm.” “Trong nhiều trường hợp, mối quan hệ của các tu sĩ nam nữ thể hiện một hệ thống không lành mạnh của các mối quan hệ phục tùng và thống trị, loại bỏ cảm giác tự do và niềm vui, một sự vâng phục bị hiểu lầm.”

Tu sĩ là những con người của gặp gỡ

Cuối cùng, Đức Hồng y nhắc lại lời của Đức Thánh Cha để nói với các tu sĩ nam nữ ở Tây Ban Nha: họ “được kêu gọi trở thành những con người của gặp gỡ.” “Bất cứ ai thật sự gặp Chúa Giê-su sẽ trở thành chứng nhân và giúp cho người khác có thể được gặp Chúa.” (CNA 28/07/2020)

Hồng Thủy – Vatican News