21/06/2024

“Tôi tin chúng ta phải chia sẻ linh mục trên toàn cầu”, đó là ý kiến của ĐHY Gracias liên quan đến những giải pháp cho tình trạng thiếu linh mục ở miền Amazon.

Audio

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Zenit, khi suy tư về Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon, ĐHY Oswald Gracias, Tổng Giám mục của Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ và liên Hội đồng Giám mục Á châu, và cũng nằm trong nhóm C6 – Hội đồng Hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha, đã đưa ra đề nghị trên.

Chia sẻ linh mục toàn cầu

Một giải pháp được ĐHY Gracias đề nghị: “Chúng ta cũng cần có sự chia sẻ linh mục toàn cầu. Việt Nam có rất nhiều ơn gọi… Họ có thể gửi và huấn luyện các linh mục để đi đến Amazon. Ấn Độ không có dư nhưng có khá nhiều linh mục. Chúng tôi có thể gửi các linh mục đến đó. Và có lẽ Philippines cũng vậy, và có khả năng là Hàn Quốc…

Chiến dịch ơn gọi bản địa

Thêm vào đó, chúng ta phải bắt đầu thực hiện một chiến dịch tích cực cho các linh mục, một chiến dịch tích cực cho các ơn gọi bản địa. Nhưng để có được điều đó, có nhiều yếu tố cần thiết. Chúng ta cần có chương trình đào tạo và chủng viện thích hợp cho họ và thích hợp với văn hóa của họ. Không giảm nhẹ. Họ cần những linh mục được đào tạo đầy đủ…. Dần dần họ sẽ đi vào hệ thống. Bạn không bắt đầu bằng việc ép buộc họ. Giải pháp này có thể và tôi nghĩ nó nên được thực hiện. (Zenit 25/10/2019)

Hồng Thủy – Vatican