Đức Hồng Y Malcolm Ranjith, tổng giám mục của Colombo, kêu gọi các ứng cử viên trong cuộc tổng tuyển cử không sử dụng tên hoặc ảnh của ngài cho mục đích tuyên truyền trong các chiến dịch bầu cử của họ.

 

Sau khi các phương tiện truyền thông xã hội và các trang web đăng tin Đức Hồng y Ranjith ủng hộ một số ứng cử viên, trong một thông cáo báo chí ngày 18/07, Đức Hồng y nói: “Tôi và tổng giáo phận Colombo không liên kết với bất kỳ đảng phái chính trị, hay các nhóm hoặc người nào với mục đích bầu cử. Những việc làm này đã được thực hiện mà không có sự đồng ý của tôi.”

Đức Hồng y nói thêm: “Thực hiện việc bầu cử theo quyết định của lương tâm là quyền không thể thay đổi của mỗi công dân.” Cuối cùng, ngài nói rằng ngài sẽ không gặp các ứng cử viên của các cuộc bầu cử tiếp theo nếu công lý không được thực hiện.

Cuộc bầu cử tại Sri Lanka dự kiến diễn ra vào ngày 25/04, nhưng đã bị hoãn lại do sự lan rộng của đại dịch Covid-19 ở nước này, dẫn đến sự phong tỏa quốc gia từ đầu tháng 3. Do đó, do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe, Ủy ban bầu cử đã chuyển ngày bầu cử đến ngày 05/08. (CSR_5367_2020)

Hồng Thủy – Vatican News