Năm nay, Đoàn Trinh nữ Thánh hiến sẽ mừng 50 năm tái lập (1970-2020). Để cử hành sự kiện này, Bộ các Dòng tu đã chuẩn bị một hội nghị quốc tế dự tính diễn ra từ 28-31/5/2020. Có hơn 700 trinh nữ thánh hiến, các Giám mục và các đại biểu thuộc 61 quốc gia đã đăng ký, nhưng do đại dịch sự kiện phải hoãn lại. Ban tổ chức cho biết, thời điểm cho lễ kỷ niệm, suy tư và cầu nguyện sẽ được phục hồi ngay sau khi điều kiện cho phép.

 

 

Ngày 31/5/1970, Bộ Phụng tự đã cho công bố một Nghi thức Thánh hiến mới dành cho các trinh nữ và được Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI phê chuẩn. Như thế, sau nhiều thế kỷ, Đoàn Trinh nữ Thánh hiến (L’Ordo Virginum), một hình thức của đời sống thánh hiến trong Giáo hội đã được đề xuất lại.

Các phụ nữ thánh hiến là những người chọn sống phục vụ Giáo hội và Đức Kitô trong cuộc sống hàng ngày và trong công việc, liên kết với các cộng đoàn. Thực tế, hình thức đời sống thánh hiến này đã có trong lịch sử của Giáo hội: vào thời các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi đã có sự hiện diện các phụ nữ thánh hiến. Hiện nay, trên toàn thế giới số trinh nữ thánh hiến là khoảng 5000 người.

Các trinh nữ thánh hiến không bắt buộc phải có đời sống cộng đoàn như điều bắt buộc đối với các tu sĩ. Nhưng điểm đặc biệt của hình thức thánh hiến này đó là sự dấn thân trong Giáo phận, vào đời sống thực tế của chính đương sự và của Giáo hội địa phương. Công việc là một phần cơ bản trong đời sống của các trinh nữ thánh hiến; vì thế một trong những cam kết của bậc sống này là cố gắng trau dồi một chuyên ngành ổn định và trách nhiệm. Các trinh nữ chia sẻ theo khả năng “lòng yêu mến Giáo hội vì người nghèo, người đau khổ và những người bị gạt ra bên lề”.

Con đường tái sinh của Đoàn Trinh nữ Thánh hiến được xác định vào thời điểm quan trọng của việc công bố Huấn thị đầu tiên về Đoàn Trinh nữ Thánh hiến của Bộ các Dòng tu, và được Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn năm 2018 với tựa đề “Ecclesia Sponsae Imago -Hình ảnh Giáo Hội Hôn Thê của Chúa Kitô”. Nội dung của Văn kiện được bắt đầu từ truyền thống những thế kỷ đầu tiên của Giáo hội, và sự chọn lựa đời sống trinh khiết xa xưa của các phụ nữ được đọc lại dưới ánh sáng của việc canh tân phụng vụ và mục vụ của Công đồng Vatican II (Catt.ch 25/5/2020)

Ngọc Yến – Vatican News