21/06/2024

Cầu nguyện đọc kinh Mân Côi trong suốt tháng 10 và chuẩn bị một ủy ban điều tra độc lập [về bạo lực của cảnh sát] là những cách thức để “tiến tới hòa giải” trong xã hội Hồng Kông, điều đã được chứng minh từ bốn tháng căng thẳng. Đó là nhận định của Đức cha Joseph Hạ Chí Thành, giám mục phụ tá của giáo phận Hồng Kông, trong cuộc họp với giới trẻ Công giáo cuối tuần vừa qua.

 

Audio

Từ tháng 6 vừa qua, tại Hồng Kông đã diễn ra những cuộc biểu tình, đặc biệt là vào các cuối tuần, có hàng chục ngàn người cho đến cả triệu người tham gia. Mục đích của các cuộc biểu tình là yêu cầu hủy bỏ dự luật dẫn độ tội phạm bị nghi ngờ về Trung Quốc. Sau nhiều cuộc biểu tình, vào đầu tháng 9, chính quyền Hồng Kông đã tuyên bố hủy bỏ dự luật này.

“Năm yêu cầu”

Nhưng các cuộc biểu tình đã không dừng lại. Giờ đây người Hồng Kông đưa ra “Năm yêu cầu”, trong đó có yêu cầu dân chủ hoàn toàn và điều tra việc sử dụng vũ khí từ phía cảnh sát. Sự im lặng từ phía chính quyền và bạo lực ngày càng gia tăng từ phía cảnh sát đã khiến cho những cuộc đụng độ với những nhóm cực đoan gia tăng.

Hiện tại cảnh sát đã bắt giam khoảng 2500 người, 1/3 dưới 18 tuổi. 50% người biểu tình là người trẻ dưới 29 tuổi.

“Mẹ Maria, đấng tháo gỡ các khó khăn”

Đức cha Hà cảm động vì các tín hữu trẻ bày tỏ quan điểm về sự tham gia của Giáo hội vào các vấn đề xã hội. Ngài tin chắc rằng con đường cần thiết để giải quyết tình trạng hiện tại của Hồng Kông là thành lập một ủy ban điều tra độc lập, điều mà chắc chắc đa số dân Hồng Kông đồng ý. Ý tưởng này cũng được Đức Hồng Y Thang Hán, giám quản tông tòa và một số đại diện Tin Lành bày tỏ từ lâu.

Đức cha Hà đề nghị đọc kinh Mân Côi suốt tháng 10, kết thúc với lời nguyện xin “Mẹ Maria, đấng tháo gỡ các khó khăn”. (Asia News 21/10/2019)

Hồng Thủy – Vatican